2010-2013: Habitus, Memory, Sediment: Facets of a Phenomenological Approach to Tradition

Rezumat

Proiectul are ca temă problema tradiției în cadrul gândirii fenomenologice. Pentru aceasta, vom conjuga perspectivele structurale oferite de trei mari arii tematice, care au preocupat cercetarea fenomenologică: memoria, habitualizarea și sedimentarea sensului. Ele reprezintă forme în care, la nivelul elementar al lumii sale cotidiene, omul păstrează, asumă și asimilează trecutul său trăit. Prin aceasta, cercetarea caută să re-localizeze problematica trecutului în cercetarea filozofica. Punctul de pornire îl reprezintă analiza lumii vieții întreprinsă de Husserl și Heidegger. Lumea vieții este orizontul de sens al existenței cotidiene, ce servește drept substrat oricărei constituiri de sens. Din perspecitiva sa, ne propunem să documentăm modalitățile, funcțiile și structura diferitelor forme de retenție a trecutului, căutând să le găsim unitatea în fenomenul numit de Husserl tradiționalizare. Cercetarea noastră va explicita, sub forma unei exegeze riguroase, semnificația concepției husserliene, urmărindu-i prelungirile și nuanțările în opera altor gânditori proveniți din școala fenomenologică: Heidegger, Gadamer, Ricœur, Patočka, Schütz, sau Alexandru Dragomir. Pe baza intuițiilor lor, vom căuta să coagulăm un portret filozofic coerent al modalităților de reținere a trecutului trăit în exitența cotidiană. În final, ne propunem să conturăm câteva aplicații hermeneutice concrete, analizând câteva fenomene exemplare ale lumi cotidiene, precum uzura lucrurilor habituale (Dragomir), artefactul ca depozitar al trecutului (fotografia, suvenirul), familiaritatea cu spațiul locuit, sau formele habituale ale vieții motivaționale, precum rutina, plictisul, sau monotonia. De-a lungul întregii cercetării, vom căuta să indicăm punctele în care analiza conceptuală filozofică se deschide înspre rezultatele unor științe empirice precum psihologa, sociologia sau studiile culturale.   Director proiect: Dr. Christian Ferencz-Flatz